Lid worden

Aanvraag nieuw lidmaatschap van de Jaguar Drivers Club.

Toetredingsvoorwaarden: in het bezit zijn van een Jaguar, recent of oldtimer, we maken geen onderscheid. Of een speciale band hebben met het merk.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 70 € per kalenderjaar. (Lid worden tussen 1 juli en 30 november kost 40 € voor de restant van het kalenderjaar, vanaf 1 december betaalt u de
volle 70 € het einde van het volgende kalenderjaar)

Bij uw eerste aanmelding rekenen wij een éénmalige administratie kost aan van 15 €

Na ontvangst van uw lidgeld ontvangt u uw exclusieve lidnummer.

Met uw lidmaatschap kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de JDC en het geeft u stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. U ontvangt maandelijks onze JDC nieuwsbrief Flash via e-mail. Mits een jaarlijkse extra bijdrage van 20 € kunt u die ook thuis per gewone post ontvangen. Bovendien bent u automatisch aangesloten bij de Belgische Federatie van Oude Voertuigen (BFOV) en geniet u van de vele voordelen die deze federatie te bieden heeft, waaronder de speciale tarieven van verzekeringsmakelaar Marsh.
(Meer info op www.bfov.be)

Uw aanvraag wordt u vol automatisch per mail bevestigd. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u het u toegekende lidnummer toe.

Welkom in onze club van Jaguar Drivers.

Het bestuur.

Via deze link word u lid.