Hageland 2017

Beste Jaguarist,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor een prachtig JDC evenement.

Om onze administratie en die van de organisator te vereenvoudigen vragen wij u vriendelijk, maar met aandrang, om uw deelname aan dit evenement via onderstaande link te willen aanmelden. U wordt naar een formulier geleid waar u zich kunt inschrijven. U ontvangt dan vol automatische een copy van uw inschrijving als geheugensteuntje. Uw inschrijving is namelijk pas definitief nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Wilt u de uiterste datum van inschrijving respecteren? Wij danken u voor uw medewerking en wensen u veel plezier toe bij het evenement.

De organisator.

Link naar inschrijving